Formare profesională

Pentru un nivel înalt de profesionalism în cadrul companiei

Formare profesională

Pentru un nivel înalt de profesionalism în cadrul companiei


Obiectivul principal al serviciului este instruirea angajaţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinii şi comportamentelor necesare în activitatea lor curentă precum şi menţinerea unui nivel înalt de profesionalism în cadrul companiei, dezvoltarea permanentă a competenţelor angajaţilor.

  • Coordonează întregul proces de training şi de dezvoltare a angajaţilor şi asigurară condiţiile optime pentru derularea acestuia, atât pentru cursurile interne, cât şi pentru cele externe.
  • Planifică programele de training şi de formare profesională a angajaţilor.
  • Realizează, livrează şi susţine efectiv programe de training, în acord cu necesităţile organizaţiei.
  • Menţine în permanenţă legătura cu toate departamentele pentru evaluarea nevoilor de formare şi specializare.
  • Selecţionează furnizorii de cursuri de formare şi specializare. Răspunde de alegerea celor mai potrivite metode de formare şi specializare a angajaţilor.
  • Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare şi sancţionare a personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne şi prevederilor legislative în vigoare.